Podstawowe informacje

  • Dane przedsiębiorstwa
Nazwa Polskie Przedsiębiorstwo Budowlane „JAWA – BUD” S.C. Janusz Kliś & Łukasz Waleczek
Adres, siedziba firmy 43-200 Pszczyna, ul. ks.bp. Bogedaina 23
NIP 638-17-85-075
REGON 241714052
Kontakt tel. 32 723 26 06, adres e-mail: [email protected]

 

  • Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa
Data rozpoczęcia działalności 07.09.2010 r.
Przedmiot i zakres działalności PKD 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Forma prawna Spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu Cywilnego
Podstawa prawna rozpoczęcia działalności Umowa Spółki Cywilnej, Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Regon
Własność Własność krajowych osób fizycznych
Właściciele mgr Janusz Kliś, inż. Łukasz Waleczek

© 2017 Jawabud. Wszelkie prawa zastrzeżone